חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייב לשלם לאחר שביטל הזמנת בייביסיטר או נגן לחתונה וכו'?

תשובה:

מי שהזמין שמרטף, נגן, בדחן וכו' וחזר בו מהזמנתו, אם גרם להם הפסד שמחמת הזמנתו הם דחו עבודה אחרת, או שכבר יצאו למקום המזמין, יהיה חייב לשלם להם. אם חזר בו מחמת אונס פטור מלשלם. לגבי גובה הפיצוי חלוקות הדעות יש שמחייבים תשלום כפועל בטל ויש מחייבים  את מלוא שכרם.

פוסק: הרב שמחה יונה קליין

ספר: משפט כהלכה

מקור: סימן שלג עמוד קס ראה שם פירוט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מקח וממכר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה