חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבטל מניין כאשר המתפללים רוצים ללכת לשמוע חזן אורח בבית כנסת אחר?

תשובה:

אין מבטלים מניין קבוע, וכאשר המתפללים רוצים ללכת להתפלל בבית כנסת אחר בו מתארח חזן מפורסם, ידאגו להשאיר מניין בבית הכנסת ואל יתבטל התמיד.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק א שאלה קעה וראה רמ"א סימן נה סעיף כב ובתשובת ריב"ש סימן תקיח ומסכת ברכות דף ו ע"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה