חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם לקוח צריך לשלם הוצאות למוכר, לאחר שהלקוח ביטל את ההזמנה?

תשובה:

בעל חנות אשר טרח והזמין במיוחד פריט לפי בקשת הקונה, ולאחר מכן הלקוח ביטל את הקנייה,  צריך הלקוח לשלם לבעל החנות עבור הוצאות שהיו לו בגין ההזמנה. כל זאת כמובן רק בתנאי שללא הזמנת הלקוח, המוכר לא היה טורח להשיג את הפריט.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: פרק כד סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מקח וממכר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה