חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב לשלם במקרה ולא הגעתי לתור שקבעתי עם נותן השירות?

תשובה:

אם אדם הזמין תור לקבלת שירות ולא הופיע לקבלת הטיפול ולא הודיע מראש על ביטולו על פי הכללים של נותן השירות יהיה חייב לשלם דמי בטלה, דהיינו 50 אחוז מהתשלום הממוצע לטיפול.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק א' סימן צ ( עיין ט"ז חו"מ שלג ס' ב)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה