חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם המבייש חברו ללא כוונה חייב בתשלומים?

תשובה:

מי שבייש חברו אבל לא התכוון לכך אלא רק רצה לטעון טענה על חברו, וגם השומעים הבינו כך, או שלא הבין המבייש שיש בדבריו בושה לזה שדבר עליו, אזי יהיה פטור מתשלום ומנידוי מלקות.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הלכות הונאה

מקור: פרק כט סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין אדם לחברו

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה