חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מדוע קוראים לתקופת שלושת השבועות "בין המצרים"?

תשובה:

הכינוי "בין המצרים" על שם הפסוק: "כל רודפיה השיגוה בין המצרים",(ראה מגילת איכה פרק א פסוק ג)  ופירש רש"י  מדרש אגדה: בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב.

משנה (תענית כו): "חמישה דברים רעים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז: נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל".

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה