חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ללמוד תורה בין ישתבח ליוצר?

תשובה:

הרוצה ללמוד תורה בין ישתבח ליוצר, כגון כשסיים את פסוקי דזמרה לפני שליח ציבור, מותר לו ללמוד ולהוציא בשפתיו. וטוב להחמיר לעיין בהרהור מבלי להוציא בשפתיו.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יב סימן יד בשם ספר התפילה והלכותיה ח"א, טו, נג וראה שו"ת רבבות אפרים ח, תקעו, ועוד שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילת שחרית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה