חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לחכות שש שעות על מנת לאכול חלב כאשר אכל ביצה הנמצאת בתוך חמין?

תשובה:

צריך לחכות שש שעות על מנת לאכול חלבי, כאשר אכל רק את הביצה שבושלה בתוך חמין.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק טו סימן יח וראה בספר מעדני השולחן סימן פט אות יד

תשובה נוספת:

אם הביצה הייתה מונחת על כיסוי הקדירה מסביב, והתחממה מתוך חום הקדירה, אזי אינו צריך להמתין.

פוסק: הרב אליהו חיים פנחסי

ספר: הכשרות למעשה

מקור: עמוד צח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה