חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשים בשבת ביצה מבושלת בתוך סיר של חמין?

תשובה:

ביצה  שנתבשלה מערב שבת, מותר לשרותה בכלי ראשון שלא על גבי האש  אף אם תתקשה יותר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שיח סעיף עז וראה חלק שני סימן קכב עמוד ריג וראה בהערה שם שבנו הרב אברהם יוסף אסר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה