חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ביצה אסורה משום בישלוי עכו"ם?

תשובה:

ביצה קשה שנתבשלה על ידי גוי מותרת כיוון שיש הגומעים את הביצה ללא בישול.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק עד סעיף ב, 3. על פי הרב שלמהמן ההר כמנהג ירושלים, והרב אריאל אסר ראה שם פרק ע ב5

תשובה נוספת:

בשעת הדחק ניתן לאכול ביצה קשה שבושלה במלון נכרי.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק יג עמוד 238

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה