חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול ביצה קשה בבית מלון בבעלות של גויים?

תשובה:

ו. ביצים קשות - יש בזה שתי בעיות:
1. הכלים
2. "בישול נוכרי". ה"שו"ע" אמנם פסק להחמיר שיש בביצה בישול נוכרי, אולם למעשה נראה
שאפשר להקל בכך משום שכיום ביצה איננה נחשבת עוד ל"דבר העולה על שולחן מלכים".
הרוצה להחמיר יכול לבקש להדליק את האש.
ולגבי ביצים המבושלות במתקן קיטור יש פן נוסף להקל שכן על פי האחרונים אין איסור "בישול נוכרי" בבישול בקיטור. עם זאת, כך או כך יש לוודא שהסיר בו מבושלות הביצים מיועד לבישול ביצים בלבד.

פוסק: הרב דוד סתיו והרב אורן דובדבני - ארגון רבני צהר

ספר: צהר לכשרות בחו"ל

מקור: עמוד 30

תשובה נוספת:

ביצים מבושלות אין בהם משום בישולי עכו"ם.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק עט עמוד 198. משום שיש הגומעים אותן חיות ולא כמו שפסק חכ"א סו, ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה