חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג מי שאינו יכול לבקר בימות החול, ומתאפשר לו לבקר רק בשבת?

תשובה:

הטרוד בימי החול ואינו יכול לבקר את החולה, והולך לבקרו בשבת, ויודע שיהיה לחולה נחת רוח מכך, ילך לבקרו, ומצווה רבה הוא עושה בכך.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: פרק ט', ביקור חולים בשבת ויום טוב, סעיף ג.

תשובה נוספת:

כאשר מבקר חולה בשבת, יברך את החולה "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא ורחמיו מרובים ושיבתו בשלום"

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן רפז ס"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה