חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אדם שביקר חולה בימות החול, האם רשאי לבקרו גם בשבת?

תשובה:

אדם שהלך לבקר חולה בימי החול, אין איסור לבקרו בשבת, ובפרט אם יודע הוא שבהליכתו לחולה יוכל להועיל לו ולחזקו, בוודאי מצווה רבה הוא עושה בכך.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: פרק ט', ביקור חולים בשבת ויום טוב, סעיף ד'.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה