חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שבא לבקר חולה מסוים ובמקרה פגש חולה נוסף, האם רשאי לומר לו שהגיע במייוחד לבקר אותו?

תשובה:

מי שבא לבקר חולה מסוים בבית חולים, ובמקרה פגש חולה נוסף שהוא מכירו, אינו רשאי לומר לו שהגיע במיוחד לבקר אותו, כיון שיש בזה גניבת דעת. אולם אם החולה הוא זה שהודה לו על טרחתו שחשב שהגיע במיוחד אליו, אזי במקרה זה לא חייב לומר לו את האמת.

פוסק: הרב יצחק אייזיק סילבר

ספר: אמת קנה

מקור: פרק ח סעיף כ בהערה כד וראה שו"ע, רכח, ס"ו ובגמרא חולין צד ע"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה