חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לקיים מצוות ביקור חולים באמצעות מצלמת האינטרנט?

תשובה:

לכתחילה, מצוות ביקור חולים נעשית בשלימותה כאשר הדבר נעשה בפועל  פנים אל פנים, כיון שיש היבטים שונים בביקור חולים שיכולים להיעשות רק בביקור ממש.
מכל מקום, כשאינו יכול לבקרו בפועל, הרי יש דרגות שונות של מצוה, ולכן גם באמצעות מצלמת האינטרנט (סקייפ וכו') יכול לקיים את המצווה ולהקל על החולה, הגם שהיא אינה נעשית בשלמותה

פוסק: הרב אברהם מיימון הלוי

ספר: דרך האתרים

מקור: סימן לג וראה שם באריכות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה