חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לקיים מצות ביקור חולים באמצעות מצלמת האינטרנט?

תשובה:

לכתחילה מצוות ביקור חולים נעשית בשלמותה כאשר הדבר נעשה בפועל  פנים אל פנים, כיון שיש היבטים שונים בביקור חולים שיכולים להעשות רק בביקור ממש.
מכל מקום, כשאינו יכול לבקר בפועל, הרי יש דרגות שונות של מצווה, ולכן גם באמצעות מצלמת האינטרנט יכול אדם לקיים את המצווה ולהקל על החולה, הגם שהיא אינה נעשית בשלמותה.

פוסק: הרב אברהם מיימון הלוי

ספר: דרך האתרים

מקור: סימן לג וראה שם באריכות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אינטרנט

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה