חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לקיים מצוות ביקור חולים, בטלפון?

תשובה:

אם אינו יכול לבקר חולה, או שהביקור אינו נוח לחולה, יקיים מצוות הביקור לכל הפחות בטלפון- ישוחח עימו ויגרום לו נחת רוח, ישאל בשלומו ומה הוא צריך, שזהו פרט במצוה- ומקיים בזה חלק מהמצווה.

ויש שכתב לגבי ביקור חולים בטלפון- שמהנכון קודם לבקרו בביתו אם יכול, ואחר שראהו ובקי במצבו, ישוב לבקרו דרך הטלפון.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: פרק ב' - המצוה ענייניה ופרטיה, סעיפים כ"ג - כ"ד.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה