חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לקיים מצוות ביקור חולים דרך הטלפון?

תשובה:

כשאין אפשרות לבקרו או לנחמו בגופו, אזי אפשר לקיים מצוות ביקור חולים וניחום אבלים דרך הטלפון.

פוסקים: הרב חיים חזקיהו מדיני, הרב משה שטערן

ספר: שו"ת באר משה

מקור: חלק ז' סימן נח וראה גם אגרות משה חי"ד סימן רכג

תשובה נוספת:

כשאפשר לבקר את החולה באופל מעשי הדבר יהיה עדיף  לבקרו בפועל  מאשר לקיים מצוה זו דרך הטלפון, כמובן שההחלטה הסופית תלויה גם בטובת החולה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק ג' סימן מ וראה גם ציץ אליעזר חלק ה סימן ה. הובא בפסקי שלמה חלק ב עמוד 251

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה