חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לקיים מצוות ביקור חולים ע"י מכתב או פקס?

תשובה:

אם מעודדו ומחזקו ע"י מכתב, פקס (דוא"ל) וכדו', ודאי מקיים חלק מהמצווה. וזאת כאשר אינו יכול לבקרו, או שהביקור איננו נוח לחולה.

בכל האופנים הנזכרים (מכתב, טלפון, התעניינות אצל קרובים), ודאי מקיים מצווה גדולה של גמילות חסדים, ומצוות "ואהבת לרעך כמוך".

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: פרק ב'- ענייניה ופרטיה, סעיף כ"ו.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה