חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לקיים מצות ביקור חולים גם אצל נכרי?

תשובה:

מפני דרכי שלום מבקרים גם חולה עכו"ם.

פוסק: הרב יצחק אייזיק סילבר

ספר: משפטי השלום

מקור: פרק יד סעיף יח וראה שו"ע יו"ד סימן שלה ס"ט ובש"ך ובהגר"א שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה