חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעל צ'ק צריך לברר אצל מקבל הצ'ק מדוע לא פדה את הצ'ק?

תשובה:

בעל צ'ק אינו צריך לברר אצל מקבל הצ'ק מדוע לא פדה את הצ'ק אחרי זמן רב, וזאת למרות שמשתמש בסחורה שקנה ממנו.

פוסק: הרב צבי שפיץ

ספר: משפטי התורה

מקור: חלק א סימן עב סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה