חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבשל ביום שני בחוץ לארץ לצורך בן ארץ ישראל, ולהיפך?

תשובה:

אין לבשל ביום טוב שני בחוץ לארץ לצורך בן ארץ ישראל הנמצא בארץ ישראל. וכמו כן, בן ארץ ישראל הנמצא בחוץ לארץ, לא יבשל בחול המועד לצורך יום טוב שני.
אמנם, כשבן ארץ ישראל נמצא בחוץ לארץ לצורך עזרה להוריו באופן שאינם יכולים לבשל זולתו, יש להתיר לבן ארץ ישראל לבשל בחול המועד לצורך יום טוב שני, כי זה נחשב כדבר האבד.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק רביעי, סעיף לט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה