חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין כאשר בישל בקדירה בת יומה ממין ההפכי (כגון: חלב בסיר בשרי) ?

תשובה:

אסור מהתורה לבשל בשר או חלב בקדירה בת יומה הבלועה מהמין ההפכי (הכוונה שבישל בה ב- 24 השעות האחרונות מאכל מהמין ההפכי), ואם בישל התבשיל אסור בהנאה.
וכן רבנן אסרו כאשר בישל בכלי שאינו בן יומו מהתבשיל הקודם (כלומר שכבר עבר יותר מ- 24 שעות מאז שבישל את התבשיל הקודם), ובדיעבד אם בישל בו תבשיל מהמין ההפכי התבשיל מותר באכילה, והקדירה עצמה אסורה בין לבשר ובין לחלב

פוסק: הרב זאב הופשטטר

ספר: הלכות בשר וחלב

מקור: פרק א סעיפים נא- נג והערה קמח

תשובה נוספת:

סיר של בשר שאינו בן יומו ובישלו בו חלב, החלב יהיה מותר כיון שהסיר אינו בן יומו. בסיר יהיה אסור לבשל בו חלב או בשר כיון שבלוע בסיר פגם של בשר וחלב. אולם מותר לבשל בו שלא בדרך של קביעות ירקות ודגים.
לפי מנהג אשכנז אין לבשל בסיר כל דבר.

פוסק: הרב אליעזר נידאם

ספר: עמודי הבית - בשר וחלב

מקור: סימן צד- צד סעיף ב עמוד קב ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה