חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש איסור בבישולי עכו"ם כאשר קונים פיצוחים במקומות בהם רוב העובדים אינם יהודים?

תשובה:

יש להחמיר ולחוש לבישולי עכו"ם, גם אם המשגיח מדליק את התנור הרי תוצרת זו אסורה ליוצאי ספרד.
כאשר יהודי שאינו שומר תורה ומצוות עושה את הקליה סוברים רוב הפוסקים שאין כלל חשש של בישול עכו"ם, ובפרט אם המשגיח מדליק את התנור.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: חלק ב סימן ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה