חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר בשבת לגוי שיבשל לעצמו אוכל?

תשובה:

מותר לומר בשבת לגוי שיבשל ממאכליו לעצמו אוכל בכלים שלו. ויש מתירים גם אם הוא בישל בכיריים ובגפרורים של ישראל. ובתנאי שאין אומרים לו: "הדלק לך אש ובשל מאכליך". ויש מתירים גם אם ישתמש הגוי במים ובתבלינים שלו.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ה' סעיף פז וראה משנ"ב רמד, ל בשם הט"ז שאסר בבית ישראל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה