חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשעת הצורך להפעיל תנור, כיריים וכו' באמצעות שעון שבת על מנת להימנע מאיסור בישולי עכו"ם?

תשובה:

יש אפשרות להקל שהדלקת התנור תיעשה על ידי שעון שבת / חשמלי שישראל מכוונו שידליק מאוחר יותר.

פוסק: הרב הלל יצחק הלוי

ספר: משפטי הלוי

מקור: מאכלי עכו"ם סעיף י

תשובה נוספת:

אפשר להקל לאפות ולבשל אוכל על ידי גוי באמצעות שעון שבת שכיוון יהודי להדליקו בשעה מסויימת, אבל ודאי שלא לאורך תקופת זמן.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: חלק ב סימן ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה