חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין האוכל והקדירה שישראל בישל בשבת?

תשובה:

המבשל בשבת במזיד שהתבשיל אסור לו עולמית, הקדרה שבישל בה מותרת לו למוצאי שבת, ואינה צריכה שום הכשר. ומכל מקום אם אפשר נכון להחמיר להגעיל את הקדרה. ואף כלי חרס יש להתירם בהגעלה ג' פעמים. אבל לאנשים אחרים הקדרה מותרת אף בלי הכשר לכל הדעות. ולכן מי שהוריו מחללי שבת ומבשלים גם בשבת, אף ששומרים על כשרות המוצרים, מותר לו לאכול אצלם בימי החול, אף שמבשלים באותם כלים שבישלו בהם בשבת.
ואם עברו ובישלו אחר השבת באותה קדרה שבישלו בתוכה בקדירה במזיד, אין צורך לשער שישים כנגד הבלוע.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת ג סימן שיח סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה