חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להניח עירוב תבשילין גם מי שהכין ובישל את התבשילים לשבת כבר לפני יום טוב?

תשובה:

גם מי ששהכין ובישל את התבשילים לשבת כבר לפני יום טוב, צריך להניח עירוב תבשילין בברכה.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פרק יא סעיף טו וראה גם שו"ת מועדים וזמים ח"ז, קכז וראה קצוש"ע ילקוט יוסף סימן תקכז,טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה