חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה בסכנה שנמצא בבית חולים לבקש שיביאו לו אוכל בשבת?

תשובה:

חולה בסכנה הנמצא בבית חולים שאין בו אוכל כשר, מותר לו לבקש מנכרי שיביא אוכל כשר לבית החולים, ואם אין נכרי מותר להביא לו אוכל כשר גם דרך רשות הרבים. וישתדלו להביא את האוכל הכשר דרך שינוי. 
אם החולה נמצא במצב שאינו מבין טיב האוכל, או קטן שאינו בר הבנה, ואין נכרי שיביא לו את האוכל הכשר, אסור ליהודי להעביר לו את האוכל דרך רשות הרבים.
חייבים להכין מבעוד יום את האוכל הדרוש לחולה, ואין לסמוך על כך שיהיה מותר לחלל את השבת אם לא הכינו מבעוד יום.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ, סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה