חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה הנמצא בבית חולים שאינו שומר שבת ליהנות מפעולות של יהודי?

תשובה:

חולה שאין בו סכנה וצוות רפואי הנמצאים בבית חולים שאינו שומר שבת, אסור להם לאכול מהמאכלים שיהודי בישל בשבת, גם אם מבשל אוכל של חולה שיש בו סכנה, או ביחד עם האוכל שלו.
ואסור ליהנות מאור שיהודי הדליק בבית חולים, גם אם הדליקו בשביל חולה שיש בו סנכה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ, סעיף כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה