חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת בבית כסא בו מותקנת משאבה השואבת את הפסולת?

תשובה:

בית כסא (המצוי בדירות מתחת לקרקע) בו מותקנת משאבה השואבת את הפסולת, אם המשאבה פועלת בכל פעם שמורידים את המים אזי אין להשתמש בזה בשבת, אלא במקום דחק כשיש  בדבר משום כבוד הבריות, וגם אז יוריד את המים כלאחר יד, כגון על ידי לחיצה במרפקו.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק כו סעיף מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה