חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אורח צריך לעשות עירוב תבשילין כאשר שוהה במלון ביום טוב המחובר לשבת?

תשובה:

אורח הנמצא בבית מלון ביום טוב המחובר לשבת, צריך לעשות עירוב תבשילין לפני כניסת החג עירוב תבשילין כיוון שידליק נרות יום טוב ונרות שבת.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק ז סי’ עד, וראה פסקי תשובות חלק ה עמ’ תכה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה