חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לקבוע מזוזה בבית סוהר?

תשובה:

אין צורך לקבוע מזוזה בבית סוהר. ויש שסבורים שיש לקבוע ללא ברכה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יב סימן קעח וראה ספר המזוזה והלכותיה פרק ה, י ובספר שער המזוזה פרק ז סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מזוזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה