חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם שצריך לשירותים צריך להוריד קודם את הקיטל?

תשובה:

מי שצריך ללכת להתפנות, אף על גב שמותר להיכנס כשהוא לבוש בקיטל, אך מהנכון להחמיר להסירו קודם.
אבל אם אין צריך לגדולים רק לקטנים להשתין לבד, מותר ויש שמחמירים גם בזה.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד שסה, סעיף טז

תשובה נוספת:

מותר להיכנס לבית כסא עם הקיטל כאשר צריך רק להיכנס ל"קטנים", אולם אם  צריך ל"גדולים" לא ייכנס כך.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום הכיפורים פרק ה הערה ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה