חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנסות להציל לכודים בבית שקרס בעזרת כלים כבדים, כגון טרקטור, מנוף וכו' , למרות הסכנה שאחדים עלולים למות?

תשובה:

בית שקרס ורבים נלכדו מתחת לעיי המפולת, וחייבים לעלות על ההריסות עם טרקטור ומנוף כדי להציל את הלכודים תחת עיי המפולת, וקרוב לודאי שבפעולות ההצלה הראשונות יהרגו חלק מהלכודים, ואם לא יתחילו בפינוי ההריסות ימותו כל הלכודים תחת המפולת, יש אומרים שמותר לגרום בידים למותם של יחידים כדי להציל לכל הפחות חלק מהלכודים, כל שאין שום דרך אחרת, ויש אומרים דשב ואל תעשה עדיף.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שכא סעיף יב

תשובה נוספת:

מותר לנסות להציל לכודים בבית שקרס בעזרת כלים כבדים, כגון טרקטור, מנוף וכו', למרות הסכנה שאחדים עלולים למות. (על פי הכרעת ר' יצחק זילברשטיין שליט"א להיתר).

פוסק: הרב יצחק א. הלוי שטיינברג

ספר: ברכת אברהם

מקור: עמוד 195 סעיף ד1 הכרעת הרב יצחק זילברשטיין, על יסוד דברי הפנים מאירות ח"ג סי' ה בתוס' רע"א על משניות אהלות פ"ז מ"ו -ראה חוברת אסיא כרך יב חוברות א-ב)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הצלה וסכנת נפשות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה