חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בכל כניסה לסוכה צריך ברך 'לישב בסוכה'?

תשובה:

יש מהפוסקים שסוברים שבכל פעם שאדם נכנס לסוכה ויושב בה, צריך לברך את ברכת 'לישב בסוכה', ואפילו גם אם אינו עומד לאכול או לישון בסוכה.
אך רוב העם אינו נוהג כך, חוץ מהנוהגים כמנהג הגר"א זצ"ל, וכן יוצאי תימן.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד תרעג, סעיף נב וראה הערה קסט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה