חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת מתנות לאביונים בליל פורים?

תשובה:

נתינת מתנות לאביונים הינה ביום פורים ולא בליל פורים.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: פרק ט סעיף א וראה מגן אברהם סימן תרצה, ד ס"ק יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה