חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה לבלוע כדור תרופה ביום כיפור?

תשובה:

גלולת תרופה שטעמה מר מותר לחולה שאין בו סכנה לבלוע ביום כיפור. אולם אם אין טעם הגלולה מר, אזי יעטוף את הכדור בניר דק ויבלען עם עטיפתן.

אם אי אפשר בשום אופן לבלוען עם עטיפתן, אזי יהיה מותר לבלוע בעזרת מים אולם רק לאחר שיפגום את הטעם של המים (כגון בהוספת גרגיר מלח, או מעט סבון למים וכו' ).

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק חמישי סעיף ח וראה גם פסקי תשובות חלק שישי סימן תריג' סעיף ב

תשובה נוספת:

נולד בין השמשות, מונים לו שמונה ימים מהלילה ונימול ליום השמיני שלמחרתו, כגון, אם נולד ביום שלישי בין השמשות ימולו אותו ביום רביעי. (ואם חל בערב שבת או בשבת ראה שאלות אחרות בנדון).
וכן אם הדבר ספק אם נולד קודם בין השמשות מונים לו שמונה ימים מהלילה, אולם אם נולד סמוך ממש לפני השקיעה יש לשאול שאל מורה הוראה.

פוסק: הרב דוד יוסף ויסברג

ספר: אוצר הברית

מקור: חלק א פרק ג סימן ד סעיף ה וסעיף ו ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה