חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שאמר "בלי נדר" יצטרך התרת נדרים?

תשובה:

מי שקיבל על עצמו מנהג טוב לא אמר "בלי נדר" , אינו יכול לבטל מנהגו אלא על ידי התרת נדרים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן רנ סעיף כ

תשובה נוספת:

אם אדם נהג פעם אחת לתת מעשר והיה בדעתו לנהוג
כן לעולם, מאז והלאה חייב לנהוג הכי, ואם רואה דאינו ביכלתו
צריך התרה, אבל אם לא היה בדעתו לנהוג כן לעולם, אז אם נהג כן
ג' פעמים נעשה נדר וצריך התרה דמסתמא כיון דנהג הכי ג' פעמים
דעתו להמשיך לעולם, אבל אם התנה בלי נדר מתחילה מהני ואין צריך
התרה.

פוסק: הרב שבתי שלמה וויגדער

ספר: ליקוטי הלכות על צדקה

מקור: צדקה, סימן רמט סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נדרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה