חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

במה אוגדים / קושרים את שלושת המינים?

תשובה:

כאשר אוגדים את שלושת המינים יש להזהר שלא יחצוץ בינם לבין היד האוחזת אותם. כמובן שאם האיגוד נעשה עם אחד משלושת המינים, כגון, עלה של הלולב אין זו חציצה.
מותר לאגוד גם בדבר שאינו משלושת המינים.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ארבעת המינים פרק ט סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה