חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג מי שאינו נוסע למירון בל"ג בעומר?

תשובה:

מי שאינו עולה למירון ביום ל"ג בעומר, ילמד ביום זה מאמרי רבי שמעון בר יוחאי, בספרי הזוהר ובאידרא. נוהגים בכל מקום שנמצאים בו בשירה בריקודים והדלקה לכבוד רשב"י.
מכל מקום, הנוסע למירון תוך 3 ימים לפני ל"ג בעומר או 3 ימים לאחר ל"ג בעומר נחשב הדבר שעלה לרשב"י ביום ההילולא.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: פסח חלק ג ל"ג בעומר פרק נח סעיף ו וסעיף יב וראה שו"ת נחלת ישראל סימן נא

תשובה נוספת:

בזמננו טוב יותר לבקר בציון קבר רשב"י ביום אחר ולא בל"ג בעומר דווקא. וההולכים בכל אופן ישתדלו להתרחק מקלות ראש, צניעות, שחיטה  וכו'.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תפט סעיף כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ל"ג בעומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה