חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכבד כחתן תורה בן ארץ ישראל?

תשובה:

בן ארץ ישראל הנמצא בשמחת תורה בחוץ לארץ ורוצים לכבדו לעלות לתורה כחתן תורה,  אזי ניתן להקל ולכבדו כאשר מדובר בתלמיד חכם.

ספר: יום טוב שני כהלכתו

מקור: פרק ט סעיף ד. וכן שו"ת שרידי אש , ב סימן קסא ועוד, ויש פוסקים שאסרו ראה פירוט שו"ת אבני דרך חי"ב סימן קלב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמחת תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה