חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן כרך רשאי לקרוא את המגילה לבני עיר בתאריך יד' ?

תשובה:

בן כרך (הצריך לקרוא ביום טו') רשאי לקרוא את המגילה לבני עיר בתאריך יד' על מנת להוציאם ידי חובה, אלא אם כן יתחייב בקריאת המגילה גם בתאריך יד'.
וכן בן עיר הצריך לקרוא ביד' אינו רשאי להוציא ידי חובה את בני הכרך בקריאתו להם בתאריך טו'.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק ה סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה