חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בפורים בענין בן כרך ( מוקף - ירושלים) שהלך לעיר ?

תשובה:

בן כרך (מוקף) שהלך לעיר לפני עלות השחר של י"ד באדר, אם בדעתו בעת יציאתו היה לחזור לכרך לפני עלות השחר של יום י"ד וכך באמת עשה, אזי יקרא את המגילה ביום ט"ו וכן הדין את התעכב ונשאר בעיר לאחר עלות השחר של י"ד באדר.
אולם אם ביציאתו היה לחזור מהעיר לאחר עלות השחר של י"ד באדר צריך לקרוא את המגילה ביום י"ד באדר. ואם בפועל חזר לכרך לפני עולת השחר של י"ד אף שחשב מתחילה להשאר בעיר עד עלות השחר צריך לקרוא את המגילה ביום ט"ו באדר בלבד.

היוצא מהכרך לעיר לפני עלות השחר של יום יד' באדר, ובדעתו הייתה לחזור לכרך לפני עלות השחר של ט'ו באדר אזי דינו כמוקף (טו באדר). אולם אם התעכב לבסוף ונשאר בעיר, אף אם בבדעתו להשאר בעיר בזמן עלות השחר של יום ט"ו, פטור הוא מלקרוא מגילה בשני הימים אולם ראוי לירא שמים שלא לעשות כן.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק ה' סעיף ז - ח

תשובה נוספת:

תושב באחד מערי הפרזות (תל אביב) שעשה בעירו  ביום י"ד את פורים על הלכותיו, ובליל ט"ו או במהלך היום הגיע לירושלים ושהה שם עד עלות השחר של ט"ו דעת רוב הפוסקים שאינו צריך לחזור ולקרוא את המגילה בירושלים, וכן לא את שאר מצוות החג.
הרוצה להחמיר על עצמו ולשמוע שוב מגילה תבוא עליו ברכה אך אינו יכול להוציא אחרים ידי חובת המגילה.
אולם, אם עקר דירתו בליל ט"ו ושהה בירושלים בעמוד השחר  של ט"ו באדר, הרי אז נחשב  כמוקף. (ויש מי שחולק).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרפח סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה