חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם תושב ירושלים שעשה פורים בעיר פרזות (תל אביב) האם חייב לקיים את פורים בחזרתו לירושלים?

תשובה:

תושב ירושלים שנסע מירושלים והוא נמצא ביום י"ד באחד מערי הפרזות (תל אביב וכו) והיה שם בעמוד השחר וכבר מערב י"ד צריך לקרוא המגילה כשיודע שיהיה שם בשעת עמוד השחר, יש לו לנהוג כל דיני פורים בתל אביב ביום י"ד.
אם חזר לירושלם בליל ט"ו  נחלוקו הפוסקים אם צריך לקיים שוב את דיני פורים, לכן למעשה יחזור לחוג את פורים בכל דיניה, אלא שאין לו לברך על קריאת מגילה בליל ויום ט"ו באדר. וגם לא יהיה השליח לקרוא המגילה להוציאם ידי חובה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרפח' סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה