חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

תושב תל אביב (פרזות) שנסע לירושלים (כרך) בליל ט"ו או במשך היום, האם צריך לקרוא שוב את המגילה?

תשובה:

תושב באחד מערי הפרזות (תל אביב) שעשה בעירו  ביום י"ד את פורים על הלכותיו, ובליל ט"ו או במהלך היום הגיע לירושלים ושהה שם עד עלות השחר של ט"ו דעת רוב הפוסקים שאינו צריך לחזור ולקרוא את המגילה בירושלים, וכן לא את שאר מצוות החג.
הרוצה להחמיר על עצמו ולשמוע שוב מגילה תבוא עליו ברכה אך אינו יכול להוציא אחרים ידי חובת המגילה.
אולם, אם עקר דירתו בליל ט"ו ושהה בירושלים בעמוד השחר  של ט"ו באדר, הרי אז נחשב  כמוקף. (ויש מי שחולק).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרפח סעיף ט

תשובה נוספת:

בן עיר שהלך לכרך המוקף כגון ירושלים, לפני עלות השחר של י"ד באדר, אם בדעתו לחזור לעיר לפני עלות השחר של יום ט"ו באדר ינהג כבן עיר  לכל דיני פורים ביום י"ד.

אולם אם יציאתו מהעיר היה בדעתו לשוב לעיר לאחר עלות השחר של ט"ו אזי דינו  כמוקף וינהג את דיני פורים ביון ט"ו (גם אם חזר לעיר בליל ט"ו באדר, אולם אם עזב לבסוף את הכרך לפני רדת הלילה בליל ט"ו באדר צריך לנהוג  הכל  ביום י"ד) .

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק ה' סעיף ה וראה עוד שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה