חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בפורים בענין בן עיר (פרוז) שנוסע לכרך (מוקף) ?

תשובה:

בן עיר (פרוז)  שהלך לכרך המוקף,  כגון ירושלים, לפני עלות השחר של י"ד באדר, אם בדעתו בעת יציאתו  לחזור לעיר לפני עלות השחר של יום ט"ו באדר וכך עשה,  ינהג כבן עיר לכל דיני פורים ביום י"ד.

אולם אם יציאתו מהעיר היה בדעתו לשוב לעיר לאחר עלות השחר של ט"ו אזי דינו  כמוקף וינהג את דיני פורים ביום ט"ו וינהג את כלדיני פורים ביוםטו בלבד. (גם אם חזר לעיר בליל ט"ו באדר, אולם אם עזב לבסוף את הכרך לפני רדת הלילה בליל ט"ו באדר צריך לנהוג  הכל  ביום י"ד) .

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק ה' סעיף ה וראה עוד שם.

תשובה נוספת:

מי שעשה פורים ביום יד' באדר ורוצה לעשות פורים גם בט"ו בירושלים, עליו להגיע לירושלים בליל ט"ו ולהיות בה עד אחר עלות השחר של יום ט"ו ואז הוא ייחשב כירושלמי, ויהיה עליו לקיים את מצוות פורים גם ביום ט"ו, וישתדל לשמוע את ברכות המגילה מאדם אחר. אם קורא את המגילה לעצמו לא יברך.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פורים פרק יז סעיף ד

תשובה נוספת:

בן כרך (מוקף) שהלך לעיר לפני עלות השחר של י"ד באדר, אם בדעתו בעת יציאתו היה לחזור לכרך לפני עלות השחר של יום י"ד וכך באמת עשה, אזי יקרא את המגילה ביום ט"ו וכן הדין את התעכב ונשאר בעיר לאחר עלות השחר של י"ד באדר.
אולם אם ביציאתו היה לחזור מהעיר לאחר עלות השחר של י"ד באדר צריך לקרוא את המגילה ביום י"ד באדר. ואם בפועל חזר לכרך לפני עולת השחר של י"ד אף שחשב מתחילה להשאר בעיר עד עלות השחר צריך לקרוא את המגילה ביום ט"ו באדר בלבד.

היוצא מהכרך לעיר לפני עלות השחר של יום יד' באדר, ובדעתו הייתה לחזור לכרך לפני עלות השחר של ט'ו באדר אזי דינו כמוקף (טו באדר). אולם אם התעכב לבסוף ונשאר בעיר, אף אם בבדעתו להשאר בעיר בזמן עלות השחר של יום ט"ו, פטור הוא מלקרוא מגילה בשני הימים אולם ראוי לירא שמים שלא לעשות כן.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק ה' סעיף ז - ח

תשובה נוספת:

תושב באחד מערי הפרזות (תל אביב) שעשה בעירו  ביום י"ד את פורים על הלכותיו, ובליל ט"ו או במהלך היום הגיע לירושלים ושהה שם עד עלות השחר של ט"ו דעת רוב הפוסקים שאינו צריך לחזור ולקרוא את המגילה בירושלים, וכן לא את שאר מצוות החג.
הרוצה להחמיר על עצמו ולשמוע שוב מגילה תבוא עליו ברכה אך אינו יכול להוציא אחרים ידי חובת המגילה.
אולם, אם עקר דירתו בליל ט"ו ושהה בירושלים בעמוד השחר  של ט"ו באדר, הרי אז נחשב  כמוקף. (ויש מי שחולק).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרפח סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה