חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בפורים בענין בן עיר (פרוז) שנוסע לכרך (מוקף) ?

תשובה:

בן עיר (פרוז)  שהלך לכרך המוקף,  כגון ירושלים, לפני עלות השחר של י"ד באדר, אם בדעתו בעת יציאתו  לחזור לעיר לפני עלות השחר של יום ט"ו באדר וכך עשה,  ינהג כבן עיר  לכל דיני פורים ביום י"ד.

אולם אם יציאתו מהעיר היה בדעתו לשוב לעיר לאחר עלות השחר של ט"ו אזי דינו  כמוקף וינהג את דיני פורים ביום ט"ו וינהג את כלדיני פורים ביוםטו בלבד. (גם אם חזר לעיר בליל ט"ו באדר, אולם אם עזב לבסוף את הכרך לפני רדת הלילה בליל ט"ו באדר צריך לנהוג  הכל  ביום י"ד) .

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק ה' סעיף ה וראה עוד שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה