חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שנפטר בנו צריך לומר עליו קדיש?

תשובה:

מי שנפטר לו בן או בת אינו חייב מצד הדין לומר אחריו קדיש. אולם אם יש לו צורך רגשי לומר קדיש, רשאי לומר קדיש במשך כל השנה. (בפרט אם לא השאיר אחריו / ילדים או שנפטר בגיל צעיר).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב דיני קדיש ואזכרה סימן ל עמוד תתקלט סעיף לה

תשובה נוספת:

ילד קטן שנפטר  אם הגיע לגיל חינוך, אביו צריך לומר עליו קדיש. ויש נוהגים לומר גם על תינוק קטן.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה פרק ד סעיף ח וראה פ"ת יו"ד שעו, ג

תשובה נוספת:

אף על פי שאמירת קדיש היא אחרי אחד ההורים, ונאמר על יד הבן, מכל מקום, רשאי לומר קדיש גם על שאר קרוביו ועל אחרים (אם כבר מת לו אחד ההורים).

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק ב סימן ה סעיף א

תשובה נוספת:

בן שנפטר לפני גיל 20 חייב אביו לומר קדיש ולקיים את יום הייארצייט בכל שנה. אולם אם הסבא מתנגד שבנו שהוא האב השכול יגיד קדיש בחייו, אזי הסבא יגיד את הקדיש. אם הבן נפטר לפני גיל 13, יגיד אביו קדיש במשך שלושים יום הראשונים בלבד.

פוסק: הרב פנחס זביחי

ספר: שו"ת עטרת פז

מקור: חלק ג או"ח סימן א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה