חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שבונה על גג שכנו חייב לשלם לו על כך?

תשובה:

מי שרוצה להשתמש בגג חדר או מרפסת שבנה שכנו שגר תחתיו, או שרוצה לבנות על גג חדרו של שכנו התחתון ישלם לו חצי מההוצאות.
וכן הדין אם דייר תחתון שמשתמש ברצפת העליון לגג מקורה כגון שבנה תחת  הגג חדר שלם יהיה חייב להתחלק בהוצאות עם הדייר העליון כיון שמגלה דעתו בכך שהוא מרוצה מיציקת חברו.

פוסק: פסקי בית דין צדק לממונות "הישר והטוב"

ספר: הישר והטוב שו"ת דיני ממונות - בעריכת הרב מ. ב. בורזיקובסקי

מקור: חלק יז עמוד ע, הרב הדיין אברהם דרברמדיקר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה